Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

  1. Λογιστής Φοροτεχνικός Α' τάξης: Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, υπηρεσίες μισθοδοσίας και συμβουλευτικής εργατικών θεμάτων, κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων κατά ΕΛΠ και ΔΛΠ, tax consulting, financial reporting
  2. Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής σε όλες τις ενότητες του αντικειμένου, σχεδιασμός επαγγελματικών σεμιναρίων, κάτοχος αδειών διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΟΑΕΔ, Μητρώο Κολλεγίων, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ
BIOGRAFIKO

Βοηθός λογιστή με υπογραφή Β' τάξης: ενημέρωση βιβλίων β' κατηγορίας, συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονικά μισθωτήρια, υποβολή ΦΜΥ, διορθώση και υποβολή Ε9, διεργασίες MyData, ρύθμιση οφειλών στις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

BIOGRAFIKO

Βοηθός λογιστή: ενημέρωση βιβλίων β' και γ’ κατηγορίας, συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συστήματα κοστολόγησης βιομηχανιών, διεργασίες reporting, υποβολές παρακρατούντων φόρων και MyData, διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών στις Δημόσιες

BIOGRAFIKO

Βοηθός λογιστή: ενημέρωση βιβλίων β' και γ’ κατηγορίας, συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβολές παρακρατούντων φόρων και MyData, διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών στις Δημόσιες

BIOGRAFIKO

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+