Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η σχέση Επιχείρησης και Λογιστή Φοροτεχνικού καθορίζουν την ομαλή πορεία και ανάπτυξη αυτής ειδικά τη σύγχρονη εποχή, που ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι νομοθετικές διατάξεις συνεχώς μεταβάλλονται.

Ο ρόλος του Λογιστή σε κάθε επιχείρηση είναι πλέον πολυδιάστατος, καθώς και συνυπεύθυνος των πεπραγμένων, συμπεριλαμβάνοντας τόσο την οργάνωση και ομαλή λειτουργία της, όσο και την εναρμόνισή της άμεσα, έγκυρα και εμπεριστατωμένα στις νέες διατάξεις.

Το SotEle Accounting Office με το έμψυχο δυναμικό του παρέχει όλες τις απαιτούμενες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση υψηλού επιπέδου, με έντονο το στοιχείο της ευθύνης και πάντα ενημερωμένες με τις τρέχουσες φορολογικές αλλαγές, προσφέροντας «λογιστική ασφάλεια». Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες όλων των νομικών μορφών και περιλαμβάνουν:

 • Την τήρηση λογιστικών βιβλίων β' (απλογραφικό σύστημα) και γ' κατηγορίας (διπλογραφικό σύστημα).
 • Την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Τη διαχείριση του προσωπικού με τον υπολογισμό και έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας, ηλεκτρονική υποβολή πινάκων προσωπικού, προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, συμβάσεων.
 • Τις όποιες μεταβολές στο μητρώο της εφορίας απαιτούνται: έναρξη - μεταβολή - διακοπή εργασιών.
 • Την επίβλεψη του εσωτερικού λογιστηρίου μιας επιχείρησης και την περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξή του.
 • Την έγκαιρη πληροφόρηση ανά 3μηνο της οικονομικής πορείας της επιχείρησης.
 • Τη συνεχή ενημέρωση για τη φορολογική και ασφαλιστική επικαιρότητα μέσω e-mails και newsletters.

 

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Περαιτέρω το γραφείο μας παρέχει μια σειρά ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως:

 • Την επικουρική και συμβουλευτική στήριξη σε θέματα κλεισίματος Ισολογισμών και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης της πορείας της επιχείρησης με εξειδικευμένη μελέτη και χρήση αριθμοδεικτών.
 • Τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου των λογιστικών βιβλίων και των φορολογικών υποχρεώσεων σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Τη συμμετοχή στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης μιας επιχείρησης ως ανεξάρτητοι Λογιστές.
 • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα πελατειακής πολιτικής, διαχείρισης αποθεμάτων, ρευστότηττας κτλ για την επίλυση εξειδικευμένων ερωτημάτων.

Θέματα ενδιαφέροντος

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεση σας!

Σωτηρία Ελευθερίου

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+