Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Με γνώμονα τις συνεχείς αλλαγές τόσο στη λογιστική όσο και στη φορολογική νομοθεσία, τα σύγχρονα λογιστικά γραφεία οφείλουν να διαθέτουν μια ευρύτητα γνώσεων σε όλους τους τομείς και συνεχή ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις. Όσο τα αντικείμενα εργασιών ποικίλουν, τόσο η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση καθίσταται επιτακτική προς πλήρη και σε βάθος κάλυψη των συμφερόντων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων – πελατών μας.

Σε αυτό τον κυκεώνα εξελίξεων, το SotEle Accounting Office παρέχει μια πληθώρα πρόσθετων υπηρεσιών προς Συναδέλφους για περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή για υποθέσεις λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου που παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιαιτερότητες και απαιτούν συν-εργασία λογιστών. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται και στους Συναδέλφους που βρίσκονται εκτός Αθηνών και χρειάζονται μια «δεύτερη γνώμη» για τα θέματα που τους απασχολούν.

Σε αυτά τα πλαίσια, το γραφείο μας παρέχει:

  • Λογιστική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την εφαρμογή τους στις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων, όπως λογιστική αντιμετώπιση του leasing, των επιδοτήσεων αναπτυξιακών νόμων, της κατασκευής ακινήτων σε οικόπεδα τρίτων κ.ο.κ.
  • Φορολογική κάλυψη για εξειδικευμένα θέματα που προκύπτουν στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων τρέχουσας και προηγουμένων χρήσεων, με εξειδίκευση στον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου όσον αφορά τους ιδιώτες για όλα τα παρελθοντικά έτη.
  • Επικουρική βοήθεια στον έλεγχο και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014.
  • Έκφραση προσωπικής άποψης σχετικά με τη διαχείριση οποιαδήποτε υπόθεσης λογιστικής ή φορολογικής φύσης, η οποία απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, τηρώντας σε κάθε περίπτωση όλους τους κανόνες εχεμύθειας και απορρήτου.

Η όλη διαδικασία γίνεται απομακρυσμένα, εύκολα και άμεσα, με τη χρήση ενός e-mail ή εφόσον απαιτηθεί από τους ενδιαφερόμενους κατ' ιδίαν συνάντηση στα γραφεία μας.

Επίσης, λαμβανομένου υπόψη της οικονομικής ύφεσης των ημερών που πλήττει το εισόδημα όλων μας, οι εν λόγω υπηρεσίες κοστολογούνται διακριτά ανά υπόθεση ή ανά ερώτημα, με βάση το χρόνο και την αντίστοιχη δυσκολία, τα οποία μπορούν να τεθούν μόνο με ένα e-mail.

Ελάτε να συνεργαστούμε στα θέματα που σας απασχολούν!

Σωτηρία Ελευθερίου

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+