Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Πρόκειται για το βασικό μάθημα λογιστικής που θα οικοδομήσει τις βάσεις του αντικειμένου για κάθε φοιτητή, που θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία των λογιστικών εγγραφών και στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ως την ελάχιστη γνώση που απαιτείται για την κατανόηση του μαθήματος.

Στα πλαίσια αυτά, ως μια πιο οικονομική και ευχάριστη λύση, προτείνεται στους φοιτητές η δημιουργία τμήματος - groups με τους φίλους και συμφοιτητές τους που έχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο μαθήματος λογιστικής!

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Έννοιες χρέωσης - πίστωσης, ημερολογίου, γενικού καθολικού, Ισοζυγίου
  • Σύνταξη Ισολογισμού και  Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
  • Εγγραφές διόρθωσης λογιστικών σφαλμάτων
  • Εγγραφές προσαρμογής & αποσβέσεων
  • Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος - κλεισίματος των βιβλίων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Α.Μπάλλας - Δ.Χέβας, «Χρηματοοικονομική Λογιστική», 2008
  • Α.Μπάλλας - Δ.Χέβας, «Εφαρμογές χρηματοοικονομικής λογιστικής», 2010
  • Παπαδέας Π, "Λογιστικά αρχεία- βιβλία και στοιχεία με ΦΠΑ και ΕΛΠ", 2015
  • Ε. Μπατσινίλας - Κ. Πατατούκας, «Σύγχρονη λογιστική», τόμος Α και Β, 2010

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+