Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο αντικείμενο λογιστικής που ασχολείται με την εύρεση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών μιας βιομηχανίας. Αναλύει τα είδη κόστους και τα συστήματα κοστολόγησης, καθώς και τις τεχνικές υπολογισμού του κόστους παραγωγής, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε βιομηχανίας.

Ως εξειδικευμένο μάθημα λογιστικής είναι σχετικά ανεξάρτητο από τα προηγούμενα και αυτό συνεπάγεται ότι ο φοιτητής μπορεί να το παρακολουθήσει με επιτυχία χωρίς να απαιτούνται σε βάθος γνώσεις της λογιστικής των προηγούμενων εξαμήνων.

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Έκθεση Κόστους Παραχθέντων - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
 • Φύλλο μερισμού - επανεπιμερισμού ΓΒΕ
 • Κοστολόγηση κατά παραγγελία ή κατά φάση.
 • Συνεχής παραγωγή και ισοδύναμες μονάδες.
 • Ελαττωματικές - φθαρμένες μονάδες, υπολείμματα, φύρα.
 • Συμπαράγωγα - υποπροϊόντα.
 • Οριακή κοστολόγηση - νεκρό σημείο
 • Πρότυπη κοστολόγηση και αποκλίσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Α. Α. Μπάλλας - Δ. Λ. Χέβας: "Λογιστική κόστους", εκδ. Ε. Μπένου, 2014
 • Ι.Δ.Κεχράς, «Κοστολόγηση: η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους», Νομική βιβλιοθήκη, 2011
 • Γ. Βενιέρης, «Λογιστική Κόστους», τόμος Α και Β, 2006
 • Δ. Καραγιάννης, «Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του ΓΛΣ», 2009

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+