Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης ή τίτλος κτήσης υπηρεσιών αποτελεί ένα ειδικό παραστατικό των ΕΛΠ που εκδίδεται για να καλύψει ανάγκες τιμολόγησης πρόσκαιρης και περιορισμένης λήψης υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την επαγγελματική ιδιότητα. Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης εκδίδεται όταν μια επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσία από περιστασιακά απασχολούμενους μη υπόχρεων έκδοσης παραστατικών για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν δεν υπάρχει άλλη λύση και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά εξαρτημένη εργασία.

  • Φορολογία, χρόνος ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές με βάση την ΥΑ Εργασίας 4624/106/5-2-2019, παραδείγματα προς κατανόηση.

Επικαιροποιημένο 24/2/2019

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+