Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η διοικητική λογιστική είναι ο μόνος τομέας της λογιστικής που αναφέρεται σε μελλοντικά και όχι παρελθοντικά γεγονότα. Πρόκειται για τη σύνταξη προϋπολογισμών σε κάθε επιμέρους λειτουργία μιας επιχείρησης όπως για παράδειγμα την κατάρτιση προϋπολογισμών πωλήσεων, παραγωγής, ταμειακών ροών κτλ. Με αυτό τον τρόπο, κάθε επιχείρηση μπορεί να συνδυάσει τα λογιστικά δεδομένα του παρελθόντος με τα προϋπολογιστικά στοιχεία του μέλλοντος για την καλύτερη δυνατή απόδοση και προγραμματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Κατάρτιση συνολικού προϋπολογισμού
 • Κατάρτιση ταμειακών προϋπολογισμών
 • Στατικοί και ελαστικοί προϋπολογισμοί
 • Υπολογισμός και ερμηνεία αποκλίσεων
 • Προϋπολογισμός επενδύσεων και λήψη αποφάσεων
 • Σχέσεις κόστους - όγκου - κέρδους
 • Μέθοδοι τμηματικής αξιολόγησης και μέτρησης αποδοτικότητας
 • Κοστολόγηση ABC (activity based costing)
 • Κοστολόγηση βάσει στόχων (target costing) & έργου (throughput costing)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Α. Δημητράς – Α. Μπάλλας , «Διοικητική Λογιστική», 2009
 • Γ. Βενιέρης – Σ. Κοέν, «Διοικητική Λογιστική», 2007
 • Ι. Δημοπούλου - Δημάκη, «Διοικητική Λογιστική», 2006

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+