Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Cash Flow Statement

Αυτό το εξειδικευμένο μάθημα λογιστικής επικεντρώνεται στην κατάρτιση και ερμηνεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Πρόκειται για μια οικονομική κατάσταση που δημοσιεύει τις ετήσιες εισπράξεις και πληρωμές μιας επιχειρήσεις προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη ρευστότητά της και τη βραχυχρόνια επιβίωσή της.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα λογιστικής που προσφέρονται, χρησιμοποιούν παραδείγματα από πραγματικές εταιρίες που καταρτίζουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών για περαιτέρω εξοικείωση και κατανόηση της χρησιμότητάς της.

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Πιστωτική πολιτική: έννοια ρευστότητας, εισπράξεων και πληρωμών
  • Μεθοδολογία κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τη νομοθεσία: άμεση και έμμεση μέθοδος (ΔΛΠ 7)
  • Ανάλυση λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
  • Ερμηνεία και εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+