Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Οι διπλωματικές εργασίες για οποιοδήποτε φορέα απαιτούν πολλές φορές καθοδήγηση, εμπειρία και συνοχή στη συγγραφή, καθώς και έντυπο υλικό, που δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμο ή εύκολα προσβάσιμο από τον οποιοδήποτε και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και την τήρηση των χρονικών ορίων, εφόσον υπάρχει έλλειψη χρόνου.

Με την πληθώρα υπηρεσιών που προσφέρει το γραφείο μου σε αυτή την κατηγορία, είμαι στη διάθεσή σας με εχεμύθεια και επαγγελματισμό να συζητήσουμε τα θέματα που σας προβληματίζουν στις πτυχιακές σας και να βρούμε εύκολα και γρήγορα την ιδανική λύση!

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

 • Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω e-mail: όλη η διαδικασία απλοποιείται και επιταχύνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή ή ενδιαφερόμενου, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό..
 • Απόλυτα πρωτότυπο περιεχόμενο και νέες ιδέες.
 • Συνεχής επικοινωνία και διαθεσιμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασίας.
 • Πλήρη εχεμύθεια και τήρηση του απορρήτου των στοιχείων κάθε σπουδαστή.

Διαβάστε επίσης: Οδηγός πτυχιακής εργασίας!

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΟΥ;

Ο ρόλος μου στις εργασίες που έχετε αναλάβει και σας δυσκολεύουν λόγω θέματος ή χρόνου μπορεί να είναι πολυδιάστατος, άμεσος και περιεκτικός και να περιλαμβάνει:

 • Τον καθορισμό θεμάτων για διπλωματικές εργασίες,
 • Την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν προκύψει από την έρευνα,
 • Τη διόρθωση και εμπλουτισμό του κειμένου των εργασιών,
 • Την παρουσίαση προτάσεων βελτίωσης ή τροποποίησης του περιεχομένου με βάση την πείρα μου,
 • Την επιλογή της κατάλληλης βιβλιογραφίας δίνοντας τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές,
 • Την παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και μεγεθών με χρήση αριθμοδεικτών,
 • Απλά την παροχή ιδεών ή υπάρχοντος υλικού από το προσωπικό μου αρχείο, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που έχω καθοδηγήσει/συμβουλεύσει:

 • Αλλαγές στα ΔΛΠ Ενοποίησης Λογιστικών Καταστάσεων μετά την αναθεώρηση του 2009.
 • Μετατροπή λογιστικών καταστάσεων από τις αρχές του Ν.2190/1920 στο καθεστώς ΔΛΠ.
 • Οι κυριότερες διαφορές στο νομοθετικό και λογιστικό πλαίσιο των ΔΛΠ και ΕΓΛΣ.
 • Γενική Συνέλευση Μετόχων ΑΕ: εξωεταιρικές συμφωνίες και δικαιώματα μειοψηφίας.
 • Λογιστικός χειρισμός των ιδιαιτεροτήτων και διαφορών μιας ΙΚΕ.
 • Διαφορές στη λογιστική αντιμετώπιση ναυτιλιακών και εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών στον κλάδο των αναψυκτικών για τα έτη 2009 και 2010.
 • Λογιστικός χειρισμός παγίου ενεργητικού κατά ΕΓΛΣ, ΕΛΠ και ΔΛΠ: διαφορές και ομοιότητες.
 • Ερμηνεία και ανάλυση ταμειακών ροών στον κλάδο των καλλυντικών για το 2014.
 • Ανάλυση δεικτών ρευστότητας και διαχείρισης εισπράξεων και πληρωμών στην ΙΟΝΙΚΗ Ξενοδοχειακή ΑΕ το 2009.
 • Ανάλυση της οικονομικής πορείας του ξενοδοχειακού κλάδου Αττικής με χρήση αριθμοδεικτών περιόδου 2010-2014.
 • Ανάλυση του κλάδου παιχνιδιών την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2008-2013 και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Introduction into ratios analysis: purposes and meaning.
 • Κοστολόγηση προϊόντος και υπηρεσίας: ευκολίες και δυσκολίες κατά την εφαρμογή.
 • Σύγκριση μεθόδων κοστολόγησης: Παραδοσιακή κοστολόγηση και κοστολόγηση μέσω Activity Based Costing.
 • Τήρηση βιβλίων β' κατηγορίας σε ατομική επιχείρηση: φορολογικές υποχρεώσεις και συμπεράσματα.
 • Πορεία φορολογικού βάρους κατά την οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2014.
 • Ιδιαιτερότητες φορολογικής νομοθεσίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Η αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελέγχου και ο ρόλος της ελεγκτικής.
 • Διαφορές & επισημάνσεις των νέων Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών σε αντιδιαστολή με τον παλαιό Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων.
 • Το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια.

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+