Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014

Με την καθιέρωση του Ν.4308/2014, οι επιχειρήσεις της χώρας εισήχθησαν σε νέα λογιστικά δεδομένα, εφαρμόζοντας απο 1/1/2015 τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην τήρηση των βιβλίων τους αναλογικά του μεγέθους τους, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα αντίστοιχα Διεθνή.

Δημοσίευση 25/8/2015

 

Περισσότερα...

Impairment Loss

Η ζημία απομείωσης είναι μια έννοια που εισήγαγαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014 και αφορά το λογιστικό χειρισμό και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, προκειμένου να περιγράψει λογιστικά την οριστική και αδιαμφισβήτητη απαξίωση αυτών λόγω αρνητικών συνθηκών και δυσμενών συγκυριών.

Δημοσίευση 10/11/2015

Περισσότερα...

Ο Νόμος 4308/2014 αντικατέστησε στην ουσία το ΕΓΛΣ (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), με σκοπό να εκσυγχρονίσει τους κανόνες που αφορούν τη λογιστική τήρηση των βιβλίων μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά κάποιους νέους και λίγο δυσνόητους όρους (Παράρτημα Α), προκειμένου να περιγράφεται πλέον οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μιας οικονομικής μονάδας.

Δημοσίευση 12/2/2016

 

Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+