Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4997/31-12-2019 η απόφαση υπ' αρ. 60201/Δ7.1422 που αφορά την "Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)", σύμφωνα με την οποία καθορίζονται με σαφήνεια το είδος των παραβάσεων, το ελάχιστο ύψος προστίμου ανά περίπτωση και οι συντελεστές βαρύτητας που το αυξάνουν ανά μέγεθος επιχείρησης. Πλέον διευκρινίζονται:

  • Οι κατηγορίες των παραβάσεων.
  • Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται στον υπολογισμό των προστίμων.
  • Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε μεγέθη που διαμορφώνουν το ύψος των προστίμων.
  • Πίνακες - παραρτήματα με τα πρόστιμα ανά είδος παράβασης (γενικής ή ατομικής).

Δημοσίευση 21/1/2020

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+