Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Κάτοικος εξωτερικού θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του σε μία χώρα εκτός Ελλάδας, υπερβαίνοντας τις 183 ημέρες του εκάστοτε έτους αθροιστικά πλέον και όχι συνεχόμενα όπως ίσχυε παλαιότερα (άρθρο 4 παρ. 2 Ν.4172/2013).

  • Ποιές είναι οι προυποθέσεις μεταφοράς ενός φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
  • Ποια είναι η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού

Δημοσίευση 28/2/2022

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+