Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής πραγματεύεται ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο λογιστικής που σχετίζεται με τη σύσταση και τη μετέπειτα πορεία μιας εταιρίας, κυρίως όσον αφορά την μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων από τα γεγονότα της ίδρυσης, φορολόγησης, λύσης και εκκαθάρισης.

Για τη λογιστική αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων απαιτούνται κάποιες γενικές γνώσεις εμπορικού δικαίου σχετικά με το τι είναι εταιρία, σημειώσεις των οποίων προσφέρονται μαζί με το μάθημα αυτό.

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες
  • Εγγραφές σύστασης – έναρξης εταιρίας
  • Εγγραφές αύξησης και μείωσης εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου
  • Αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Εγγραφές φορολόγησης, διανομής αποτελέσματος & σύνταξη Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
  • Λύση & εκκαθάριση εταιρίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δ. Χεβας, «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική», 2010
  • Αληφαντής Γ, «Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ», 2008
  • Β.Σαρσέντης- Α.Παπαναστασάτου: «Λογιστική εταιριών», εκδ Σταμούλη 2008
  • Κ.Λιάπης, «Λογιστική εταιριών, θεωρητικά και πρακτικά θέματα», εκδ Μπένου Γ., 2008

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+