Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Impairment Loss

Η ζημία απομείωσης είναι μια έννοια που εισήγαγαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014 και αφορά το λογιστικό χειρισμό και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, προκειμένου να περιγράψει λογιστικά την οριστική και αδιαμφισβήτητη απαξίωση αυτών λόγω αρνητικών συνθηκών και δυσμενών συγκυριών.

Δημοσίευση 10/11/2015

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+