Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Από την 1/1/2014 οι υποβολές των μισθωτηρίων για ενοικίαση ακινήτων και γαιών γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών μέσω αυτής της εφαρμογής είναι να μηχανογραφηθούν όλες οι ιδιωτικές συμφωνίες που αφορούν μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων για καλύτερο έλεγχο και γενικότερη απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δημοσίευση 17/9/2015

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+