Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Το Σύμφωνο Συμβίωσης αποτελεί ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ δύο ενηλίκων ανεξαρτήτου φύλου, με το οποίο ρυθμίζουν την κοινή τους συμβίωση. Σύμφωνα με το Νόμο 4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», η θεσμοθέτηση του εν λόγω εγγράφου «έλυσε» αρκετά φορολογικά κωλύματα που υπήρχαν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όπως προέκυπταν από την κοινή τους ζωή και αναφέρονταν σε κάλυψη τεκμηρίων, φοροαπαλλαγές ή λήψη κάποιων επιδομάτων, με κυριότερο παράδειγμα τη λήψη επιδόματος τέκνων Α21.

Δημοσίευση 11/2/2016

Περισσότερα...

Επικαιροποιημένο με το Ν.4387/2016

Στην καθημερινότητα των συναλλαγών, υπάρχουν εργασίες που εκτελούνται περιστασιακά από κάποια άτομα, χωρίς να διαθέτουν τη σχέση της εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη ή να αφορούν ελεύθερο επάγγελμα. Για να υπάρχει λοιπόν η ασφαλιστική κάλυψη των περιστασιακά απασχολούμενων σε συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας και με ορισμένο τρόπο, αλλά και να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των μισθωτών, αναπτύχτηκε η έννοια του εργοσήμου.

Δημοσίευση 28/9/2015, updated 13/12/2018

Περισσότερα...

Από την 1/1/2014 οι υποβολές των μισθωτηρίων για ενοικίαση ακινήτων και γαιών γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών μέσω αυτής της εφαρμογής είναι να μηχανογραφηθούν όλες οι ιδιωτικές συμφωνίες που αφορούν μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων για καλύτερο έλεγχο και γενικότερη απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δημοσίευση 17/9/2015

Περισσότερα...

Το έντυπο απεικόνισης της περιουσιακής κατάστασης Ε9 αποτελεί το μοναδικό έντυπο των αρμόδιων φορολογικών αρχών στο οποίο απεικονίζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί ακινήτων, συμπεριλαμβάνοντας τα πάσης φύσεως οικοδομήματα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, τα οικόπεδα εντός σχεδίου, καθώς και τα γήπεδα – αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

Η μοναδικότητα του εντύπου έγκειται στο ότι απεικονίζει νομικά δικαιώματα επί των ακινήτων και όχι μόνο ακίνητα, όπως πιστεύεται στην πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι ακινήτων που υπολογίζονται από τις πληροφορίες που αντλούνται από το Ε9 αφορούν κάθε δικαίωμα ξεχωριστά και όχι κάθε ακίνητο διακριτά.

Δημοσίευση 11/3/2016

 

Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+