Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η αρχική αποτίμηση ενός πλοίου είναι πολύ σημαντική, είτε αυτό κατασκευάζεται εξαρχής είτε αποκτάται μεταχειρισμένο, καθώς αποτελεί το βασικότερο περιουσιακό στοιχείο για μια ναυτιλιακή επιχείρηση. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 ορίζει επακριβώς το κόστος κτήσης των παγίων, τις επιτρεπόμενες μεθόδους απόσβεσης, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας, που για τα πλοία είναι εξαιρετικά υψηλή.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 31/13-3-2013

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+