Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Οι δύο άξονες που διαφοροποιούνται οι χερσαίες και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι αφενός ο διαφορετικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς οι ναυτιλιακές εξαρτώνται από τα πλοία που βρίσκονται συνεχώς «εν κινήσει» και δημιουργούν έσοδα και έξοδα ανά τον κόσμο και αφετέρου ο λογαριασμός του Πλοιάρχου.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 29/13-2-2013

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+