Ασκήσεις λογιστικής

Αυτή η ενότητα υπηρεσιών περιλαμβάνει:

  • Την παράδοση ασκήσεων λογιστικής ή την επίλυση ενός case study σε συγκεκριμένη ημερομηνία,
  • Την επίλυση παλαιοτέρων θεμάτων εξετάσεων για καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών στις επερχόμενες εξετάσεις.
  • Την παροχή μεθοδολογίας, έντυπου υλικού λυμένων ασκήσεων και παραλλαγών στη θεματολογία εξετάσεων για περισσότερη εξάσκηση.

Σε κάθε περίπτωση όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως μέσω e-mail και  τηρώντας ταυτόχρονα όλους τους κανόνες εχεμύθειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ασκήσεων: